Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ Έχεις μια ιδέα που θα λύσει κάποιο από τα προβλήματα της Ελλάδας και θα επηρεάσει θετικά τη ζωή 1 εκ. Ελλήνων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία;
ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ Υποτροφία για το 2013 Graduate Studies Program στο Singularity University στην California, αξίας $30,000!

Η φιλοσοφία μας:

Ένας μεγάλος αριθμός εκθετικά αναπτυσσόμενων τεχνολογιών θα αυξήσει μαζικά την ανθρώπινη ικανότητα και θα αναμορφώσει ριζικά το μέλλον μας. Με την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών και κυβερνητικών παραγόντων, το Singularity University(SU) δημιουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο αποτελούμενο από επιχειρηματίες, τεχνολόγους και νέους ηγέτες για να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη που θα καθοδηγήσει την εξέλιξη των επαναστατικών τεχνολογιών...

Partners